เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

เรา คือ ทีมงานที่รักในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ

เรา คือ ทีมงานที่รักในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ และได้รวมตัวกันเพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเทคโนโลยี หรือ เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนให้เพิ่มมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน เรา คือ ผู้ประกอบการ ที่เคยสัมผัสการทำงานที่ไร้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางด้านบัญชีให้กับเรา จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องมือ ที่มาช่วยให้ระบบการทำบัญชี หรือระบบงานอื่นๆ ที่สนับสนุนกัน ทำได้ง่ายมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดระยะเวลาในการทำงานลงอย่างมหาศาล

เราจะมุ่งมั่น พัฒนางาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทย

เราทำอะไร

เราสร้างเทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจไทย

เรา มีความตั้งใจสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเอสเอ็มอี มีระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในราคาที่สามารถจับต้องได้

เรา พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) และกลุ่มนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี มีเครื่องมือช่วยในการทำงาน จัดการข้อมูลลูกค้า และช่วยส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาในการบริหารจัดการเอกสารรายเดือน โปรแกรมบัญชี Boost Account สามารถเรียกดูรายงาน งบการเงินรายเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ รวมถึงนักบัญชี สามารถดูแลบัญชีของลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด หมดปัญหาแม้ว่างานคุณเยอะแค่ไหน

คุณพร้อมที่จะสัมผัสการทำบัญชีรูปแบบใหม่ ที่ง่ายกว่าเดิม แล้วหรือยัง ?